Opublikowano

Szkolenia dla szkół

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkolenia dla szkół:

 • “Arteterapia – praca z dziećmi poprzez terapię sztuką”
 • Wizerunek szkoły w przestrzeni mediów społecznościowych. Nowoczesny model komunikacji.
 • Innowacja pedagogiczna jako poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i droga do właściwej realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
 • Aktywne metody w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
 • Indywidualizacja procesu nauczania
 • Ocenianie kształtujące
 • Działania motywacyjne wobec uczniów – jak sprawić by chciało im się uczyć?
 • Awans zawodowy nauczyciela – od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego
 • Rola oceny szkolnej i oceniania motywującego
 • Wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady oceniania
 • Egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne i sprawdzające
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą
 • Rozwiązywanie konfliktów w radach pedagogicznych – prowadzenie mediacji
 • Tutoring jako nowoczesna forma rozwoju i edukacji
 • Projekt edukacyjny w gimnazjum w praktyce szkolnej
 • Zasady konstrukcji kontrolnych prac pisemnych z uwzględnieniem wymagań i kryteriów oceniania dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
 • Jak uczyć dobrze, czyli nieco o sztuce zadawania pytań?
 • Zasady tworzenia programów własnych
 • Rzecznik praw ucznia – instytucja potrzebna w szkole czy nie?
 • Motywowanie uczniów – autorska metoda oparta na drabinie kompetencji – narzędzia motywacyjne dopasowane do etapu nauki
 • Aktywne metody prowadzenia zajęć – warsztaty dla nauczycieli. Narzędzia adekwatne do wieku uczniów.
 • Kreatywność w pracy nauczyciela – metody i techniki ułatwiające naukę uczniom.
 • Warsztat i wykład jak przeciwdziałać absencji w szkole
 • Wykład “Jak wprowadzać zmiany w szkołach” – dla dyrektorów szkół
 • Autoprezentacja z elementami higieny głosu
 • Uważny wychowawca – jak rozpoznać sygnały myśli samobójczych
 • Zarządzanie stresem w pracy nauczyciela
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole
 • Komunikacja jako narzędzie pracy z uczniem i rodzicem
 • Uczeń bez korzeni – metody pracy z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych
 • Autorytet nauczyciela a efektywność wychowania
 • Narkotyki, dopalacze –  czy wiesz tyle co, twoi uczniowie?
 • Profilaktyka uniwersalna na godzinie wychowawczej – scenariusze zajęć
 • Pasja a zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Gry planszowe i towarzyskie jako metoda pracy z uczniem
 • Obudzić w dziecku olbrzyma – metody kształtowania twórczego myślenia
 • Filmoterapia – jak pracować z filmem w szkole i w domu
 • Okiełznać nadruchliwość, czyli jak sobie radzić z nadpobudliwy uczniem
 • Inteligencja emocjonalna – jak organizować lekcje o emocjach
 • Skuteczna komunikacja z trudnym rodzicem

Zapraszamy do kontaktu. Wspólnie dopracujemy program z którego chcielibyście Państwo skorzystać. Jeśli chcecie Państwo, abyśmy przeprowadzili jakikolwiek szkolenie prosimy nam o tym napisać.

[grwebform url=”https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=BiOzb&webforms_id=3072901″ css=”on” center=”off” center_margin=”200″/]