Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli są bardzo ważnym argumentem, aby podnosić kompetencje każdego pracownika w placówce edukacyjnej. Każdy nauczyciel powinien dostosować się do dzisiejszych realiów, jakie panują w świecie nas otaczającym. Na przykład nauczyciel informatyki powinien wprowadzać taki program, aby od najmłodszych lat dzieci zainteresowały się cyfrowym światem. Nauczyciele języka polskiego czy języków obcych powinni w taki sposób wprowadzać kolejne etapy nauczania, aby uczniowie chętnie przychodzili na zajęcia. Dodatkowo nauczyciele są pierwszymi osobami, które spotykają się z takimi pytaniami:

  • Jak skutecznie zmotywować uczniów do nauki?
  • Jak nagrodzić zdolnego ucznia?
  • W jaki sposób urozmaicić prowadzone zajęcia?
  • Jak zainteresować uczniów i zachęcić ich do wspólnej pracy?
  • Jak poradzić sobie z problemami: zagrożenia w Internecie; narkotyki i inne używki; skuteczne wykorzystanie komputera w szkole.

Nie tylko nauczycielom, ale także szkołom powinno zależeć na ciągłym szkoleniu swoich pracowników. Kadra nauczycielska powinna mieć zapewniane ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Nauczyciele, którzy kończą kursy, są inwestycją dla szkoły. Inwestycja ta przekłada się, poprzez zastosowanie wiedzy ze szkoleń dla nauczycieli w Warszawie i kursów, na codziennych zajęciach z uczniami. Dzięki takim działaniom rośnie ranking szkoły.

Od kilkunastu lat prowadzimy szkolenia dla nauczycieli. Szkolenia są prowadzone zarówno dla placówek edukacyjnych tj.: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceów. Prowadzimy także szkolenia dla przedszkoli. Osoby, które ukończyły szkolenia, otrzymały odpowiednie zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu i podniesienie wiedzy w zakresie, które obejmowało szkolenie. Wiemy też, że nauczyciele chętnie dołączali nasze zaświadczenia do swojego awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Zapraszamy do kontaktu. Wspólnie dopracujemy program z którego chcielibyście Państwo skorzystać. Jeśli chcecie Państwo, abyśmy przeprowadzili jakikolwiek szkolenie prosimy nam o tym napisać.